Zalo

Điện thoại: 0912301472 - 0919252585

Thửa Đất Số 312, Tờ Bản Đồ Số 39, Khu Phố 7, P. Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương

DANH MỤC SẢN PHẨM

CHUYÊN CUNG CẤP VẢI NHUNG BỌC HỘP NỮ TRANG, KHAY...

NHUNG PHUN HỘP SÁP THƠM , HỘP NẾN

NHUNG PHUN HỘP SÁP THƠM , HỘP NẾN

Hộp sáp thơm và hộp nến phun nhung là món quà tặng doanh nghiệp, người thân, bạn bè... đầy tinh tế và ý nghĩa và giúp trang trí không gian trở nên trang trọng hơn.

Nhung phun hộp sáp thơm, hộp nến

Nhung phun hộp sáp thơm, hộp nến

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nhung phun hộp sáp thơm, hộp nến

Nhung phun hộp sáp thơm, hộp nến

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nhung phun hộp sáp thơm, hộp nến

Nhung phun hộp sáp thơm, hộp nến

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

VẢI NHUNG BỌC HỘP TRANG SỨC

Hộp đựng trang sức cao cấp bằng chất liệu nhung tuyết, nỉ, xoa... được chúng tôi sản xuất và thiết kế bắt mắt, đa dạng về kích cỡ, thu hút khách hàng từ ánh nhìn đầu tiên.

Vải nhung bọc hộp trang sức

Vải nhung bọc hộp trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung bọc hộp trang sức

Vải nhung bọc hộp trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung bọc hộp trang sức

Vải nhung bọc hộp trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung bọc hộp trang sức

Vải nhung bọc hộp trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung bọc hộp trang sức

Vải nhung bọc hộp trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung bọc hộp trang sức

Vải nhung bọc hộp trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung bọc hộp trang sức

Vải nhung bọc hộp trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung bọc hộp trang sức

Vải nhung bọc hộp trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung bọc hộp trang sức

Vải nhung bọc hộp trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung bọc hộp trang sức

Vải nhung bọc hộp trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung bọc hộp trang sức

Vải nhung bọc hộp trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung bọc hộp trang sức

Vải nhung bọc hộp trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung bọc hộp trang sức

Vải nhung bọc hộp trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung bọc hộp trang sức

Vải nhung bọc hộp trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung bọc hộp trang sức

Vải nhung bọc hộp trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung bọc hộp trang sức

Vải nhung bọc hộp trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung bọc hộp trang sức

Vải nhung bọc hộp trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung bọc hộp trang sức

Vải nhung bọc hộp trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung bọc hộp trang sức

Vải nhung bọc hộp trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung bọc hộp trang sức

Vải nhung bọc hộp trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung bọc hộp trang sức

Vải nhung bọc hộp trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung bọc hộp trang sức

Vải nhung bọc hộp trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung bọc hộp trang sức

Vải nhung bọc hộp trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung bọc hộp trang sức

Vải nhung bọc hộp trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung bọc hộp trang sức

Vải nhung bọc hộp trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung bọc trang sức

Vải nhung bọc trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung bọc trang sức

Vải nhung bọc trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung bọc trang sức

Vải nhung bọc trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung bọc hộp trang sức

Vải nhung bọc hộp trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung bọc hộp trang sức

Vải nhung bọc hộp trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung bọc hộp trang sức

Vải nhung bọc hộp trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung bọc hộp trang sức

Vải nhung bọc hộp trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung bọc hộp trang sức

Vải nhung bọc hộp trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung bọc hộp trang sức

Vải nhung bọc hộp trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung bọc hộp trang sức

Vải nhung bọc hộp trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung bọc hộp trang sức

Vải nhung bọc hộp trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung bọc hộp trang sức

Vải nhung bọc hộp trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung bọc hộp trang sức

Vải nhung bọc hộp trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung bọc hộp trang sức

Vải nhung bọc hộp trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung bọc hộp trang sức

Vải nhung bọc hộp trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung bọc hộp trang sức

Vải nhung bọc hộp trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung bọc hộp trang sức

Vải nhung bọc hộp trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung bọc hộp trang sức

Vải nhung bọc hộp trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung bọc hộp trang sức

Vải nhung bọc hộp trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung bọc hộp trang sức

Vải nhung bọc hộp trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung bọc hộp trang sức

Vải nhung bọc hộp trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung bọc hộp trang sức

Vải nhung bọc hộp trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung bọc hộp trang sức

Vải nhung bọc hộp trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung bọc hộp trang sức

Vải nhung bọc hộp trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung bọc hộp trang sức

Vải nhung bọc hộp trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung bọc hộp trang sức

Vải nhung bọc hộp trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

VẢI NHUNG TRÊN ĐỒ GỖ

Chất vải nhung bọc mềm cho hộc bàn, ghế gỗ, sofa... tạo sự mềm mại và thoải mái tuyệt đối cho người dùng, và cũng giúp không gian nội thất thêm phần đẹp hơn.

Vải nhung trên đồ gỗ

Vải nhung trên đồ gỗ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung trên đồ gỗ

Vải nhung trên đồ gỗ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung trên đồ gỗ

Vải nhung trên đồ gỗ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung trên đồ gỗ

Vải nhung trên đồ gỗ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung trên đồ gỗ

Vải nhung trên đồ gỗ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BỌC ĐỒ NỮ TRANG BẰNG VẢI NHUNG

Lớp vải nhung lót của hộp đựng đồ nữ trang giúp bảo vệ tuyệt đối và đảm bảo những món đá quý bên trong được giữ vẹn nguyên, sáng bóng.

Bọc đồ trang sức bằng vải nhung

Bọc đồ trang sức bằng vải nhung

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bọc đồ trang sức bằng vải nhung

Bọc đồ trang sức bằng vải nhung

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bọc đồ trang sức bằng vải nhung

Bọc đồ trang sức bằng vải nhung

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bọc đồ trang sức bằng vải nhung

Bọc đồ trang sức bằng vải nhung

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bọc đồ trang sức bằng vải nhung

Bọc đồ trang sức bằng vải nhung

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

VẢI NHUNG TRÊN VẢI

Phun nhung trên vải là một trong những dịch vụ được nhiều khách hàng và doanh nghiệp tin tưởng khi tới với Công ty Phong Long của chúng tôi.

Vải nhung trên vải

Vải nhung trên vải

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

KHAY ĐỰNG TRANG SỨC

Các khay đựng trang sức được chúng tôi sản xuất và phân phối toàn quốc, đáp ứng số lượng đặt hàng lớn từ các doanh nghiệp với mức giá vô cùng cạnh tranh.

Khay đựng trang sức

Khay đựng trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khay đựng trang sức

Khay đựng trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khay đựng trang sức

Khay đựng trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khay đựng trang sức

Khay đựng trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khay đựng trang sức

Khay đựng trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Hộp Trang Sức

Hộp Trang Sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Hộp trang sức

Hộp trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Hộp trang sức

Hộp trang sức

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

PHONG LONG

CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI!

Luôn hoạt động theo tiêu chí "Chất lượng, giá cả cạnh tranh", Phong Long chuyên cung cấp vải nhung bọc hộp trang sức, vải nhung bọc hộp nữ trang, vải nhung bọc đồ gỗ, vải nhung bọc cúc áo,...

Vải nhung với đa dạng các chất liệu như nhung tuyết, nhung nỉ, nhung xoa... mang lại sự sang trọng và mềm mại, tăng vẻ đẹp thẩm mỹ, bảo vệ đồ dùng và vật phẩm khỏi va đập, trầy xước tốt nên rất được ưa chuộng trên thị trường đồ nội thất Việt. Lớp vải nhung thoáng khí và cực kỳ thân thiện với môi trường.

Thị trường cung ứng: Các tỉnh thành miền Nam.

➦ Chúng tôi cam kết:
- Sản phẩm đúng quy cách khách hàng yêu cầu.
- Giá thành phải chăng, tiết kiệm khi đặt hàng số lượng lớn.
- Chất vải sang trọng, trang nhã, tôn vinh sản phẩm tối ưu.
- Dịch vụ chăm sóc khách hàng hỗ trợ tận tình, chu đáo.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như phương thức đặt hàng nhanh nhất, xin hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay!

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Phong Long

VÌ SAO QUÝ KHÁCH NÊN CHỌN CHÚNG TÔI?

Sản phẩm đúng quy cách

Sản phẩm của chúng tôi đa dạng mẫu mã và kiểu dáng, khác biệt với những sản phẩm tới từ các đơn vị khác trên thị trường nên rất được khách hàng đánh giá cao.

Dịch vụ chu đáo

Đội ngũ chuyên gia tư vấn tận tình, giải đáp cặn kẽ mọi thắc mắc của khách hàng, mang lại cảm giác an tâm cho Quý khách khi lựa chọn sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Giao hàng đúng hẹn

Các đơn hàng được chúng tôi giao tận nơi, đúng tiến độ đã cam kết và Quý khách có thể thanh toán sau khi kiểm tra hàng và hài lòng với sản phẩm.

Chất lượng đảm bảo

Chúng tôi cam kết chỉ phân phối những sản phẩm chất lượng cao, đẳng cấp với mức giá hợp lý cùng dịch vụ hậu mãi, chăm sóc khách sau bán, đổi trả chu đáo.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Phong Long

Địa chỉ: Thửa Đất Số 312, Tờ Bản Đồ Số 39, Khu Phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị Xã Tân Uyên, Bình Dương

Điện thoại: 02743727813 - 02743727814

Email: mtvphonglongvn@gmail.com

Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân

Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân

Quản lý

0912301472 - 0919252585

Zalo icon Email icon

Chúng tôi cam kết Sản phẩm đúng quy cách Giá thành phải chăng, tiết kiệm Chất vải sang trọng, trang nhã Chăm sóc khách tận tình, chu đáo. Liên hệ ngay hôm nay!

VỀ CHÚNG TÔI

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Phong Long

Địa chỉ: Thửa Đất Số 312, Tờ Bản Đồ Số 39, Khu Phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị Xã Tân Uyên, Bình Dương

Điện thoại: 02743727813 - 02743727814

Email: mtvphonglongvn@gmail.com

© Bản quyền thuộc về Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Phong Long | Designed by Trang Vàng Việt Nam